Disclaimer

Informatie over de inhoud van deze website. Voor alle duidelijkheid wijst HAMSTRA BV ten aanzien van deze website u op het volgende.

De website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper)links, zijn eigendom van HAMSTRA BV. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van HAMSTRA BV. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

De op deze website getoonde informatie wordt door HAMSTRA BV met constante zorg en aandacht samengesteld. Desalniettemin is het niet 100% uit te sluiten dat informatie die op de site wordt gepubliceerd onvolledig en/of onjuist is.

De informatie op de site wordt geregeld aangevuld en/of aangepast. HAMSTRA BV behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

Hoewel HAMSTRA BV alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is HAMSTRA BV niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via Internet verzonden worden.

Bepaalde (hyper)links in deze site leiden naar websites buiten het domein van HAMSTRA BV, welke geen eigendom zijn van HAMSTRA BV, maar zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Indien deze links geactiveerd worden, verlaat men de website van HAMSTRA BV. Hoewel HAMSTRA BV uiterst selectief is ten aanzien van de sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid voor de inhoud van deze websites wordt afgewezen.

HAMSTRA BV sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de eigen websites.