Houd vuile lucht buiten met respilon horrengaas

Geschikt voor ramen en deuren

Het belang van schone lucht; luchtverontreiniging is één van de gevaarlijkste bedreigingen voor onze gezondheid. Elke dag ademt een mens ongeveer 11.000 liter lucht in. De lucht is vaak vervuild door smog, stof, uitlaatgassen, sporen en pollen, en deze komen in de luchtwegen terecht.
Met respilon horrengaas houd je deze vuile lucht buiten.

Horrengaas gemaakt met nanovezelmembraan

Respilon horrengaas bestaat uit een nanovezelmembraan.  Het gaas bestaat uit uitzonderlijk fijne vezels met een diameter van 500 tot 800 nanometer, dus duizend keer dunner dan een menselijke haar. Vergeleken met andere textielsoorten of membranen hebben nanovezels aanzienlijk betere filtereigenschappen. Filtratie door nanovezels is gebaseerd op een mechanische barrière – de overgrote meerderheid van de verontreinigende stoffen heeft een grotere diameter dan de poriën in het membraan (ongeveer 1 micrometer). Bovendien kunnen nanovezels ook deeltjes en micro-organismen opvangen die kleiner zijn dan de poriëndiameter. Dit is te danken aan de elektrostatische lading die het membraan tijdens het productieproces krijgt door middel van elektrospinning. De deeltjes die het membraan raken, worden aangetrokken door de nanovezel – net als een metaal en een magneet – en komen er niet in terecht.
Dankzij deze eigenschap vangt de nanovezelstructuur de meest gevaarlijke deeltjes uit de lucht.

Wat maakt dit horrengaas uniek?

Het is het eerste horrengaas dat primair bedoeld is voor de bescherming tegen smog. Terwijl conventionele insectenhorren alle vaste deeltjes binnenlaten, en pollengaas hooguit grotere pollenzaden opvangen, vangt het nanovezelmembraan dankzij zijn dichtheid zelfs veel kleinere deeltjes op die ontstaan bij de verbranding van vaste brandstoffen of in automotoren.

Wat is het verschil tussen nanovezelmembraan en pollengaas?

Pollengaas heeft grotere poriën, zodat deeltjes met een diameter van 1 micrometer of fracties daarvan er alsnog doorheen kunnen.  Alleen de membraandichtheid op nanoniveau zorgt ervoor dat de meeste schadelijke deeltjes en micro-organismen worden ingesloten.  Het respilongaas zorgt ervoor dat u vervuilde lucht buitenshuis houdt. Omdat het membraan geen smog en stof binnenlaat.

Hamstra Rolhor cachet deur product

Laat respilon horrengaas voldoende licht binnen?

Omdat het horrengaas zeer fijn geweven is, komt er minder licht binnen in de kamer.
Vaak ventileren veel mensen de kamer met dezelfde ramen, of slechts één raam, waardoor de overige ramen nog voor voldoende daglicht kunnen zorgen.
Op plekken waar de zon het grootste deel van de dag met grote intensiteit schijnt, wordt het membraan juist gewaardeerd als afscherming.

Hamstra Deur Rolhorplus Dubbel

Komt er nog wel voldoende zuurstof binnen door dit horrengaas?

Terwijl de meeste schadelijke deeltjes een grotere diameter hebben dan die van de microscopische poriën in het membraan, heeft de zuurstofmolecule daarentegen een kleinere diameter, waardoor het membraan zuurstof doorlatend is.

Hamstra Rolhor raam Cachet

Is de luchtstroomcapaciteit anders van binnen naar buiten dan van buiten naar binnen?

De nanovezel filter werkt van beide kanten. De doorlaatbaarheid en de luchtstroom zijn dan daarom identiek aan beide zijden.

Hamstra Rolhor Plus product dakraam

Hoe kan ik dit horrengaas reinigen?

U moet het membraan reinigen wanneer het visueel verstikt is door stof, smog of pollen. Wij raden u aan het membraan om de 6 maanden te reinigen. Wij raden u af het membraan te wassen onder de douche. Als de waterdruk van de douche namelijk te sterk is, kunnen de nanovezels beschadigd raken en verdwijnen. Wij raden aan het horrengaas te reinigen met een handsproeier en een doek.
De injectiehoek van de sproeier moet maximaal zijn. De afstand van de sproeier en het horrengaas moet meer dan 10 cm zijn. Wrijf met het doek niet te hard over het horrengaas.

Voor wie is respilon horrengaas geschikt?

Respilon horrengaas is geschikt voor iedereen die vuile lucht buitenshuis wil houden. Het is vooral geschikt voor mensen die in extreem vervuilde gebieden wonen, gezinnen met pasgeborenen, zwangere vrouwen, kinderen en ouderen, mensen met allergieën of astma en patiënten met een verzwakt immuunsysteem.

Hamstra Rolhor raam Cachet

Kan respilon gaas worden toegepast in elk type hor?

Respilon gaas wordt aangeboden bij onze maatwerk opties en kan worden toegepast bij onderstaande type horren:

Raamhorren:
– (Vaste) rolhor Cachet Raam
– Rolhor Plus Raam
– Inzethor Basic

Deurhorren:
– Deur rolhor Plus
Rolhor Cachet Deur
Voorzethor Libre
Vaste/ schuifhor Solide
Vaste/ schuifhor Avance

Hamstra Rolhor raam Cachet detail